Savjetovanje u vezi sa obrazovanjem i izborom zanimanja na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

Obrazovanje i dalje usavršavanje može Vam otvoriti nove mogućnosti i olakšati da nađete dobro radno mesto. Za osobe koje još uvek ne žive dugo u Austriji je, osim toga, bitno da poboljšaju svoje znanje nemačkog jezika. U celoj Austriji postoje ustanove koje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku pružaju savete i pomoć osobama u vezi sa pitanjima koja se tiču obrazovanja i daljeg usavršavanja.