Porady edukacyjne i zawodowe w języku polskim

Edukacja szkolna i kształcenie ustawiczne są kluczem do nowych możliwości, np. do znalezienia dobrej pracy. Ponadto w przypadku osób, które przebywają w Austrii od niedawna, bardzo ważne jest pogłębianie znajomości języka niemieckiego. Na terenie całej Austrii znajdują się miejsca, w których można otrzymać porady w języku polskim związane z edukacją i kształceniem ustawicznym.